ติดต่อ งานสวัสดิการและทุนการศึกษา ได้ตามช่องทางดังนี้
  • โทร. 074-282-203 เบอร์ภายใน 2203
  • https://www.facebook.com/psustl.hatyai
  • กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

{{cal.date_start | asDate | date:'d MMM'}} {{cal.startYearThai}} - {{cal.date_end | asDate | date:'d MMM'}} {{cal.endYearThai}}
{{cal.activity_name}}
กิจกรรมของ {{cal.activity_type}}. กิจกรรมของ {{cal.activity_type}}. กิจกรรมของ กยศ.&กรอ.
{{cal.activity_forecast1}} {{cal.activity_forecast2}}
ภาค {{cal.activity_forecast1}} ปีการศึกษา {{cal.activity_forecast2}}
{{cal.activity_name}}
กิจกรรมของ {{cal.activity_type}}. กิจกรรมของ {{cal.activity_type}}. กิจกรรมของ กยศ.&กรอ.