คู่มือเว็บไซต์ Studentloan.psu.ac.th กลับสู่หน้าหลัก
พัฒนาและดูแลระบบโดย
งานสารสนเทศนักศึกษา
งานสวัสดิการและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เมล์ผู้ดูแล sarote.s@psu.ac.th
แนะนำเว็บไซต์
วิธีอ่านตารางกิจกรรม
การดูกิจกรรมที่กำลังดำเนินการ หรือกำลังมาถึง
การดูกิจกรรมเป็นของผู้กู้ประเภทไหน
การดูประเภทของกิจกรรม
วิธีอ่านข่าวสาร
การดูข่าวสารแต่ละประเภท
การดูข่าวสารที่มาใหม่
การดูข่าวสารสำคัญที่นักศึกษาต้องรู้
การดูอายุของข่าวสาร
การดูว่าข่าวสารเป็นของผู้กู้ประเภทไหน
การเปลี่ยนวิธีแสดงข่าวสาร
การดูข่าวสารทั้งหมด หรือข่าวสารที่ผ่านไปแล้ว
วิธีดูอัลบั้มรูปภาพ
ลักษณะการดูอัลบั้มรูปภาพ
การดูอัลบั้มรูปภาพทั้งหมด
วิธีดูคลิปที่น่าสนใจ
อื่นๆ
การกลับขึ้นข้างบนของเว็บไซต์
ติดต่อเรา
GOTOP